jan 272015
 

Pôžička od mBankmBank sa na slovenskom finančnom trhu objavila prvýkrát 25. novembra 2007. Od začiatku svojho vzniku uplatňuje systém nulových poplatkov a transparentného prístupu. Mnohé služby poskytuje svojim klientom úplne zadarmo. Známou sa stala hlavne vďaka svojmu produktu mKonto. Ide o bežný bankový účet, ktorého vedenie a správa Vás nestojí ani cent. So železnou pravidelnosťou mKonto každoročne získava ocenenie „Zlatá minca“ v kategórii najlepšie bankové účty. Zlatá minca je prestížnou cenou, ktorú udeľuje skupina finančných expertov tým najlepším produktom bánk.

mPôžička Plus, známa jednoducho ako „pôžička od mBank“, si získava čoraz väčšiu popularitu aj vďaka jednoduchej administratíve. Žiadne zbytočné papierovanie. Ak Vám chodí príjem na Váš bežný účet v mBank, nebudete potrebovať žiadne ďalšie dokumenty.

Ide výhradne o internetovú banku, takže pokiaľ neradi chodíte na pobočky a stojíte v dlhých radoch, máme pre Vás dobrú správu. U mBank vybavíte všetko cez internet. Vzory potrebných zmlúv a tlačív sú dostupné online. Pre tých, čo neradi čítajú, je zriadená mLinka. Pobočky mBank na SR plnia predovšetkým funkciu poradenských centier.

Pôžička od mBank v skratke

výška pôžičky: 350 – 24.000 €
doba splatnosti: 12 – 60 mesiacov
úroková sadzba: 9,9% p.a. garantovaná pre každého žiadateľa
poplatok za poskytnutie úveru: 0 EUR

CHCEM pôžičku

Nulové poplatky a jasné pravidlá

mBank podmienky poskytnutia pôžičkyPôžička od mBank Vám umožní získať peniaze úplne zadarmo. Poplatok za sprostredkovanie úveru je 0 eur. Rovnako tak zadarmo je aj vedenie úverového účtu, či inkasné splátky pôžičky z Vášho osobného mKonta.

Nulové poplatky môžete očakávať aj pri predčasnom splatení úveru, či zložení mimoriadnej splátky. Mesačný výpis z úverového účtu priamo na Váš e-mail je samozrejmosťou. Opäť úplne zadarmo.

Služba Poplatok
poskytnutie úveru 0 EUR
vedenie úverového účtu (mesačný poplatok) 0 EUR
zloženie mimoriadnej splátky 0 EUR
predčasné splatenie úveru mPôžička Plus 0 EUR
prevod mesačných splátok z osobného účtu 0 EUR
mesačné výpisy v elektronickej podobe
(na e-mail)
0 EUR

V prípade záujmu si môžte prezrieť kompletný sadzobník poplatkov.

Pôžička od mBank Vás nikdy nezaskočí. Vďaka online prístupu 24/7 a internetovému bankovníctvu máte absolútny prehľad o všetkých svojich splátkach i úrokoch. Viete presne, koľko ste už banke zaplatili a koľko zaplatiť ešte musíte. Stačí sa prihlásiť do svojho online účtu a okamžite viete všetky potrebné informácie. Výšku dlžnej sumy i doposiaľ nesplatených úrokov.


Máte dobré obdobie? Pošlite do mBank mimoriadnu splátku a skráťte si dobu splatnosti! Môžete tak urobiť kedykoľvek a úplne zadarmo.  Zmenili ste zamestnávateľa a výplata Vám chodí neskôr? Dátum splatnosti mesačnej splátky môžete kedykoľvek zmeniť. Stačí vyplniť krátky formulár a zaslať ho na adresu spoločnosti. Pôžička od mBank sa Vám v mnohých smeroch prispôsobí.

CHCEM pôžičku

mPôžička Plus a podmienky poskytnutia

 • je určená pre všetky fyzické osoby staršie ako 18 rokov
 • vyžaduje sa stály zdroj príjmu (mzda, dôchodok,…)
 • trvalé, alebo prechodné bydlisko na území SR
 • kontaktná adresa na území SR
 • bez negatívnych záznamov v úverovom registri

Pôžička od mBank a potrebné dokumenty

Ak Vám chodí výplata na Váš bežný účet v mBank, úver mPôžička Plus získate bez akýchkoľvek ďalších dokumentov. Stačí sa prihlásiť do svojho online účtu a žiadosť poslať cez internet.

V prípade, že Váš príjem je pripisovaný na iný účet ako mKonto, nachystajte si:

 • Zamestnanec v SR:
 • Zamestnanec v zahraničí:
 • Podnikateľ:
  • posledné podané daňové priznanie
  • potvrdenie o zaplatení dane
  • potvrdenie o bezdlžnosti voči Daňovému úradu
 • Dôchodca (invalidný, starobný, výsluhový alebo vdovský dôchodok):
  • doklad o priznaní dôchodku
  • posledný výpis z účtu, na ktorý je dôchodok pripisovaný
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (príjem z podielu na zisku):
  • daňové priznanie spoločnosti
  • zápis z valného zhromaždenia o rozdelení zisku
  • výpisy z účtu potvrdzujúce prijatie výplaty
 • Iné (príjem z prenájmu):
  • posledné podané daňové priznanie
  • potvrdenie o zaplatení dane a nájomná zmluva

Za veľké plus úverového produktu „pôžička od mBank“ považujem možnosť voľby doby splatnosti. Rovnako tak deň splatnosti mesačnej splátky si zvolíte sami. Výber tohto dňa tak môžete zladiť s dátum výplaty, alebo iných príjmov.

Keď na splátku nevychádza…

Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, v ktorej by bolo mesačnú splátku pomerne náročné uhradiť. V takomto prípade ponúka pôžička od mBank hneď dve možnosti riešenia. Koniec-koncov strata zamestnania, nečakané výdavky, či dlhodobá PN-ka, nie sú v dnešnej dobe ničím výnimočným. Hlavným zámerom oboch riešení je znížiť objem finančných prostriedkov, ktoré mesačne vynakladáte na splácanie pôžičky. Jednoducho povedané: znížiť mesačnú splátku na minimum.

 1. v prvom prípade môžete požiadať o predĺženie doby splatnosti úveru. Tým znížite výšku mesačnej splátky natrvalo. Treba si však uvedomiť, že hoci budete platiť menej, splácať bude dlhšie.
 2. druhou možnosťou je požiadať banku o odklad splátok. Pôžička od mBank sa tak môže na čas „odložiť“. A to až na obdobie 12 mesiacov. Upozorňujem, že v tomto prípade sa jedná len o odklad splátok istiny pôžičky. Mesačné poplatky za úroky, poistenie, či doplnkové služby sa budú musieť platiť i naďalej. Každopádne, výška mesačnej splátky sa citeľne zníži.

CHCEM pôžičku

Úverové poistenie a poistné plnenie

Pôžička od mBank Vám poskytuje aj možnosť úverového poistenia. A ak náhle stratíte zamestnanie, alebo budete PN, môžete ostať pokojní. Mesačnú splátku pôžičky za Vás uhradí poisťovňa. A to až po dobu 6 po sebe nasledujúcich mesiacoch. V prípade úmrtia, alebo trvalej invalidity, poisťovňa uhradí celú nesplatenú časť pôžičky.

Výška mesačného poplatku za poistenie schopnosti splácať pôžičku je v rozmedzí 4,5 – 7,5% z Vašej mesačnej splátky. Čím komplexnejší súbor poistenia je, tým vyšší bude i mesačný poplatok. Pôžička od mBank Vám ponúka na výber hneď z troch balíčkov poistenia. Všetky sú uvedené v prehľadnej tabuľke nižšie.

a) základný súbor
(PN, Úmrtie, Invalidita III. stupňa)
4,5% z mesačnej splátky úveru
b) rozšírený súbor
(Poistenie schopnosti splácať klienta a klientovho spoludlžníka. PN, Úmrtie, Invalidita III. stupňa)
6,5% z mesačnej splátky úveru
c) komplexný súbor
(PN, Strata zamestnania, Úmrtie, Invalidita III. stupňa)
7,5% z mesačnej splátky úveru

Nárok na poistné plnenie si uplatníte opäť prostredníctvom formulára. Tento stačí stiahnuť, vyplniť, podpísať a spolu s ostatnými dokumentmi zaslať na adresu poisťovne:

Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
tel.: +421 258 240 088

Mohlo by Vás zaujímať:

Pre prípad potreby pripájam originál mBank tlačivá pre oznámenie poistnej udalosti v prípade invalidity, pracovnej neschopnosti, straty zamestnania a úmrtia.

Reprezentatívny príklad výpočtu mPôžičky Plus
výška pôžičky 2.000 EUR
doba splácania 7 rokov
RPMN 10,36% p.a.
úroková sadzba 9,9% p.a.
počet splátok 84
poplatky za podanie a vedenie úveru 0 EUR
poplatok za poskytnutie 0 EUR
mesačná splátka 33,10 EUR
celková čiastka k úhrade 2.780,33 EUR

Výška splátky platí pre prípad čerpania úveru 15. deň v mesiaci. Prvá splátka úveru mPôžička Plus pripadá na 15. deň nasledujúceho mesiaca. Splatnosť všetkých ďalších splátok je tým pádom vždy k 15. dňu v mesiaci. (zdroj: www.mbank.sk)

Výhody

 • 0 EUR za poskytnutie úveru „Pôžička od mBank“
 • 0 EUR za predčasné splatenie
 • 0 EUR za vedenie úverového účtu
 • 0 EUR za mimoriadne splátky a predčasné splatenie
 • on-line proces schvaľovania pôžičky
 • peniaze na účte do 15 minút od schválenia pôžičky
 • možnosť odkladu splátok
 • možnosť zmeny dátumu splatnosti mesačnej splátky
 • garantovaná úroková sadzba 9,9 % ročne pre každého

Nevýhody

 • nutnosť zdokladovať pravidelný príjem
 • nutnosť zakladať nový bankový účet
  (avšak mesačný poplatok za vedenie – 0 EUR)
 • preveruje sa úverový register dlžníkov
  (nesmiete mať negatívny záznanam)

Záver

Ak hľadáte spoľahlivú bankovú pôžičku, pôžička od mBank bude naozaj výhodným riešením. Prísnejšie kritériá sú vyvážené výhodnými úrokmi. Pôžičku budete mať pod kontrolou 24 hodín denne, 7 dní v týždni. A to vďaka online prístupu ku svojmu úverovému účtu. Podmienky poskytnutia úveru mPôžička Plus sú výhodné a ročné úročenie 9,9% banka garantuje pre každého žiadateľa.

Ja osobne mám s mBank veľmi dobré skúsenosti. A teda nielen produkt mPôžička Plus, ale aj spoločnosť ako takú, môžem iba odporučiť.

CHCEM pôžičku

Na záver ešte pripájam kompletné Obchodné podmienky úveru mPôžička PLUS a adresu spoločnosti.

Adresa a sídlo spoločnosti:
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10
811 09  Bratislava

Naše hodnotenie:
..

  Jeden komentár na “Pôžička od mBank – recenzia produktu a kompletné hodnotenie”

 1. mbank je dobra

   

 Zanechať komentár