GDPR

 

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

1) Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti:

PROFESSIONAL SUCCESS, s.r.o.
Šoltésovej 1578/21
97271 Nováky
IČO 47824913

aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • e-mail

Meno, priezvisko a e-mail je nutné spracovať za účelom vybavenia požiadavky dotknutej osoby v prípade, že nás táto kontaktovala cez kontaktný formulár. Tieto údaje budú Správcom spracované a uchované po dobu 10 rokov.

2) Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu na info@dobrepozicky.sk alebo listu na adresu sídla spoločnosti uvedenú vyššie.

 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané administrátorom webu www.dobrepozicky.sk. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
  • Poskytovateľ webhostingu www.websupport.sk

3) Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.