Úverová kalkulačka

 Posted by on 1. decembra 2014  Novinky
dec 012014
 

S úverovou kalkulačkou si môžete vypočítať výšku mesačnej splátky Vášho úveru, alebo pôžičky. Okrem toho sa dozviete i výšku úrokov, ako aj celkovú sumu, ktorú je potrebné úverovej spoločnosti zaplatiť. Táto pozostáva z istiny (výška pôžičky) a úrokov, ktoré je potrebné splatiť so plusu.

Úroková miera môže byť pohyblivá a počas splácania sa meniť. K zmenám pritom dochádza spravidla vo vopred stanovených intervaloch. Vtedy sa označuje ako variabilná. Naopak, fixná úroková miera sa nemení. Nemennou ostáva buď po celú dobu splatnosti (kým úver nesplatíte), alebo len počas tzv. doby fixácie. Tá trvá zvyčajne niekoľko rokov (najčastejšie 3 až 5) a po jej skončení sa výška úrokov môže zmeniť.

Istina a úroky graf

Ako často budete splátky uhrádzať závisí od intervalu splácania, ktorý je najčastejšie mesačný, štvrťročný, či dokonca ročný. To znamená, že splátky je možné hradiť jedenkrát mesačne, rovnako ako jedenkrát ročne. Všetko závisí od parametrov zvoleného finančného produktu.

 Zanechať komentár