PROFI CREDIT pôžička pre podnikateľov

 

Spoločnosť ProfiCredit ukončila s našim portálom spoluprácu a ďalej pôžičky cez náš web neposkytuje. Ak máte záujem o úver, podajte si žiadosť u SILVERSIDE. 
Podanie vás nestojí ani cent!

Parametre pôžičky PROFI CREDIT pre podnikateľov

 • výška pôžičky: 1.000 – 33.000 €
 • splatnosť: 3 – 48 mesiacov
 • dostupnosť financií: do 24 hodín po schválení žiadosti
 • poplatok za poskytnutie pôžičky: 0 €
 • možnosť odkladu splátok: áno 
 • možnosť predčasného splatenia: áno (preklenovací úver)

Viac o pôžičke PROFI CREDIT pre podnikateľov

Spoločnosť PROFI CREDIT poskytuje pre živnostníkov a podnikateľské subjekty (fyzické i právnické osoby) 2 druhy úverov:

 • PROFI úver

  je určený podnikateľom (fyzickým aj právnickým osobám), ktorí podávajú daňové priznanie v Slovenskej republike. Je preto vhodný aj pre začínajúcich podnikateľov na prefinancovanie začiatkov ich podnikania. Výška pôžičky začína na sume 1.000 €.

  • výška úveru: 1.000 – 33.000 €
  • splatnosť: 24 – 48 mesiacov
  • tolerovaný dlh voči štátu: do 660 €
 • Preklenovací úver

  je určený živnostníkom a podnikateľským subjektom, ktorí majú už svoju podnikateľskú minulosť a potrebujú na kratší čas finančné prostriedky na preklenutie nepredvídaných výdavkov, alebo na prefinancovanie svojich podnikateľských zámerov. Výška pôžičky začína na sume 1.000 €.

  • výška úveru: 1.000 – 33.000 €
  • splatnosť: 3 – 18 mesiacov
  • tolerovaný dlh voči štátu: do 660 €

Výhody pôžičky PROFI CREDIT pre podnikateľov

 • aj pre začínajúce firmy a živnostníkov (PROFI ÚVER)
 • bezplatný odklad dvoch splátok
 • možnosť predčasného splatenia (Preklenovací úver)
 • úver je daňovo uznateľným nákladom
 • poplatok za poskytnutie úveru: 0 EUR
 • posúdenie úveru na základe hrubých ročných príjmov (možnosť získať aj keď momentálne nevykazujete zisk)
 • k žiadosti o poskytnutie úveru nie je nutné dokladať podnikateľský zámer ani znalecký posudok na doložený majetok

Podmienky pre získanie pôžičky pre podnikateľov

Na to, aby ste mohli o požiadať o financovanie svojho podnikania prostredníctvom spoločnosti PROFI CREDIT, musíte spĺňať niekoľko základných podmienok:

 • PROFI úver
  • hrubý ročný príjem minimálne 4.999 €
  • v prípade podnikateľskej činnosti kratšej ako 12 mesiacov a pri hrubom ročnom príjme pod 10.000 € sa vyžaduje bonitný spoludlžník
 • Preklenovací úver
  • podnikateľská činnosť minimálne 18 mesiacov
  • hrubý ročný príjem minimálne 10.000 €
 • pri požadovaní sumy nad 4.000 € ručenie nehnuteľnosťou

Doklady potrebné pre získanie pôžičky pre podnikateľov

 • OP žiadateľa, v prípade ak je žiadateľ ženatý/vydatá – doložiť OP manžela/-ky
 • OP osôb, ktoré sú oprávnené konať za spoločnosť – konatelia – podľa výpisu z ORSR
 • kartička k účtu/výpis z účtu
 • živnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie/výpis z OR SR
 • preukázanie majetku – dokladovanie zábezpeky, aktuálny list vlastníctva k nehnuteľnosti (ak je požadovaná suma nad 4 000 €)
 • OP vlastníkov nehnuteľnosti (ak nie sú totožní so žiadateľom/-mi)
 • potvrdenie o výške daňovej povinnosti z daňového úradu za posledné 2 roky
 • výpisy z bankového účtu žiadateľa za posledné 3 mesiace, resp. faktúry za posledné 3 mesiace, na základe ktorých je zjavné, že žiadateľ prevádzkuje svoju činnosť
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, ak je dlh voči tejto inštitúcii väčší ako 600 €
 • ak je spoludlžník, je potrebné doložiť jeho OP a príjem

Ak Vás zaujíma recenzia pôžičky, nájdete ju tu:
→ PROFI CREDIT podnikateľ, hodnotenie produktu
Mohlo by Vás zaujímať:
→ Zamestnanecká pôžička PROFI CREDIT