nov 212014
 

PROFI CREDIT podnikateľSpoločnosť PROFI CREDIT Slovakia patrí  medzi popredných poskytovateľov úverových služieb s dlhoročnou tradíciou. Je súčasťou nadnárodnej finančnej skupiny Profireal Group, ktorá pôsobí na finančnom trhu nielen Slovenskej republiky, ale aj ďalších troch krajín strednej a východnej Európy. Ide o Českú republiku, Poľsko a v Bulharsko.

Keďže hlavným cieľom spoločnosti je osobný prístup ku každému klientovi, svoje úverové produkty ponúka prostredníctvom finančných agentov. Na území SR je pre žiadateľov o pôžičku k dispozícii viac než 450 obchodným zástupcov PROFI CREDIT. Ich hlavnou úlohou je pomôcť záujemcom o pôžičku vybrať pre nich ten najvhodnejší produkt. Sú pripravení klienta kedykoľvek navštíviť, poskytnúť mu odborné poradenstvo a zodpovedať jeho otázky. Ako zaneprázdnený podnikateľ tak budete ušetrený od množstva vybavovania.

PROFI CREDIT je členom Asociácie poskytovateľov spotrebných úverov Slovenskej Republiky. Pri styku s klientom, členovia tejto asociácie (a teda aj PROFI CREDIT), postupujú v súlade s Etickým kódexom (Etický kódex člena Asociácie organizácií splátkového predaja SR).

Pôžička PROFI CREDIT podnikateľ v skratke

výška pôžičky: 1.000 – 33.000 EUR
splatnosť: 3 – 48 mesiacov
peniaze na účte: do 24 hodín od schválenia
tolerovaný dlh voči štátu: do 660 EUR
možnosť odkladu splátok: áno

CHCEM pôžičku

Aké možnosti má podnikateľ u PROFI CREDIT?

Produktové portfólio spoločnosti pre živnostníkov a podnikateľské subjekty (fyzické i právnické osoby) tvoria dva finančné produkty, a síce PROFI úver a  preklenovací úver.
PROFI CREDIT pôžička podnikateľ diagram

Zatiaľ čo PROFI ÚVER je vhodný aj pre začínajúcich podnikateľov, preklenovací úver je určený firmám, ktoré už nejakú dobu podnikajú. Výška úveru je v obidvoch prípadoch rovnaká, a začína na sume 1.000 EUR. Pomerne vysoký úverový strop 33.000 EUR Vám poskytuje široké možnosti využitia získaných prostriedkov. Od prefinancovania začiatkov podnikania až po preklenutie nečakaných výdavkov. Aby ste získali lepšiu predstavu o úveroch, oba produkty som porovnala v prehľadnej tabuľke.

PROFI úver Preklenovací úver
výška úveru: 1.000 – 33.000 EUR 1.000 – 33.000 EUR
splatnosť: 24 – 48 mesiacov 3 – 18 mesiacov
tolerovaný dlh voči štátu: do 660 EUR do 660 EUR
bezplatný odklad dvoch splátok: áno áno
možnosť predčasného splatenia: áno
poplatok za poskytnutie úveru: 0 EUR 0 EUR
znalecký posudok na doložený majetok: nie nie
doloženie podnikateľského zámeru: nie nie
vhodný pre: začínajúci podnikatelia, firmy mladšie ako 18 mesiacov subjekty, ktoré podnikajú minimálne 18 mesiacov

Dokumenty a potvrdenia

Hlavnú nevýhodu vidím vo veľmi zložitej administratíve. Pre získanie úveru bude potrebné množstvo dokumentov, potvrdení a pevné nervy (kompletný zoznam požadovaných dokladov uvádzam na konci príspevku). Navyše, ako podnikateľ-žiadateľ budete musieť spĺňať pomerne náročné kritériá. Ak máte v pláne požiadať o vyššiu sumu, dobre zvážte svoje možnosti- aj tá najdlhšia doba splatnosti u preklenovacieho úveru je  maximálne 18 mesiacov. V tomto má navrch PROFI úver, kde môže byť splatnosť až 48 mesiacov. Čo však hrá v jeho neprospech, je nutnosť bonitného spoludlžníka v prípade mladej firmy (podnikanie kratšie ako 1 rok, hrubý ročný príjem pod 10.000 EUR). A ten sa nemusí zháňať najľahšie. Posledná nevýhoda je totožná pre obidva produkty. Pokiaľ nemáte nehnuteľnosť, ktorou by ste mohli úver zaistiť, viac ako 4.000 EUR Vám spoločnosť neposkytne.

CHCEM pôžičku

Podmienky poskytnutia úveru

Na to, aby ste mohli o požiadať o financovanie svojho podnikania prostredníctvom spoločnosti PROFI CREDIT, musíte spĺňať niekoľko základných podmienok:

 • PROFI úver
  • hrubý ročný príjem minimálne 4.999 €
  • v prípade, ak ste podnikateľ menej ako 12 mesiacov a Váš hrubý ročný príjem je pod 10.000 €, budete potrebovať bonitného spoludlžníka
 • Preklenovací úver
  • ak ste podnikateľ 18 mesiacov a viac
  • hrubý ročný príjem minimálne 10.000 €
 • pri žiadosti nad 4.000 € ručenie nehnuteľnosťou

Doklady potrebné pre získanie pôžičky PROFI CREDIT podnikateľ

 • OP žiadateľa, v prípade ak je žiadateľ ženatý/vydatá – doložiť OP manžela/-ky
 • OP osôb, ktoré sú oprávnené konať za spoločnosť – konatelia – podľa výpisu z ORSR
 • kartička k účtu/výpis z účtu
 • živnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie/výpis z OR SR
 • preukázanie majetku – dokladovanie zábezpeky, aktuálny list vlastníctva k nehnuteľnosti (ak je požadovaná suma nad 4 000 €)
 • OP vlastníkov nehnuteľnosti (ak nie sú totožní so žiadateľom/-mi)
 • potvrdenie o výške daňovej povinnosti z daňového úradu za posledné 2 roky
 • výpisy z bankového účtu žiadateľa za posledné 3 mesiace, resp. faktúry za posledné 3 mesiace, na základe ktorých je zjavné, že žiadateľ prevádzkuje svoju činnosť
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, ak je dlh voči tejto inštitúcii väčší ako 600 €
 • ak je spoludlžník, je potrebné doložiť jeho OP a príjem

 Výhody

 • rýchle vybavenie úveru
 • ako podnikateľ môžete získať až 33.000 EUR
 • nulové poplatky za poskytnutie úveru
 • tolerovaný dlh voči štátu (až 660 EUR)
 • bezplatný odklad dvoch splátok
 • aj pre začínajúce firmy a živnostníkov (PROFI ÚVER)
 • možnosť predčasného splatenia (Preklenovací úver)
 • úver sa posudzuje na základe Vašich hrubých ročných príjmov
 • k žiadosti o poskytnutie úveru nie je nutné dokladať podnikateľský zámer ani znalecký posudok na doložený majetok

Nevýhody

 • zložitá administratíva, vyžaduje množstvo dokladov
 • ručenie nehnuteľnosťou pri výške úveru nad 4.000 EUR
 • pokiaľ ste podnikateľ v začiatkoch (podnikáte menej ako 12 mesiacov, máte hrubý ročný príjem pod 10.000 EUR), budete potrebovať bonitného spoludlžníka
 • krátka maximálna doba splatnosti – 18 mesiacov (preklenovací úver)

ZÁVER

Ako podnikateľ môžete vďaka pôžička od spoločnosti PROFI CREDIT získať úver až do výšky 33.000 EUR. No musíte spĺňať nie zrovna malé množstvo požiadaviek. Stanovená najnižšia hranica ročného príjmu, nutnosť mať spoludlžníka, zložitá administrácia a ručenie nehnuteľnosťou už od sumy 4.000 EUR pôžičke na atraktívnosti moc nepridávajú. Ja osobne si myslím, že ako podnikateľ nájdete na trhu aj zaujímavejšie finančne produkty. Ak ste však rozhodnutí pre nebankovku, PROFI CREDIT je pre Vás vhodným riešením.

Naše hodnotenie:
..

CHCEM pôžičku

 Zanechať komentár